สมัครเรียน

Spread the love

กำหนดวันเรียนล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน โอนเงินค่ามัดจำก่อนการสมัครเรียนเพื่อยืนยันว่าผู้เรียนต้องการสมัครเรียนจริง

ขั้นตอนที่ 1 : ติดต่อบัญชีติวเตอร์เพื่อสอบถามรายละเอียด เมื่อผู้เรียนตัดสินใจเรียน ให้โอนเงินค่ามัดจำตามจำนวนที่กำหนด

 1.1 ค่ามัดจำจะไม่คืนให้แก่ผู้เรียนในกรณี

  • ผู้เรียนยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการสมัครเรียน
  • ผู้เรียนไม่ชำระค่าเรียนส่วนที่เหลือ (ค่าเรียน – ค่ามัดจำที่จ่ายแล้ว) ภายในกำหนดระยะเวลาที่ได้รับแจ้งทางอีเมล์ ว่าได้ตัวผู้สอนแล้ว

1.2 เงินมัดจำจะคืนให้แก่ผู้เรียนในกรณีไม่มีติวเตอร์รับงานสอนภายใน 14 วันนับถัดจากวันที่ได้ทำการสมัครเรียนสำเร็จ

1.3. เมื่อได้รับการติดต่อกลับทางอีเมล์ว่าได้ตัวผู้สอนแล้ว ผู้เรียนมีหน้าที่ชำระค่าเรียนส่วนที่เหลือและแจ้งต่อบัญชีติวเตอร์ภายในระยะเวลาที่กำหนด

1.4 เลขที่บัญชีเพื่อใช้ในการโอนเงินค่ามัดจำและชำระค่าเรียนส่วนที่เหลือในกรณีได้ตัวผู้สอนแล้ว

ขั้นตอนที่ 2 : อ่านและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ

ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ
 

ขั้นตอนที่ 3 : กรอกแบบฟอร์มสมัครเรียน เตรียมข้อมูลก่อนทำการกรอกใบสมัคร ดังนี้

  • อีเมล์ของผู้เรียนจะเป็นช่องทางหลักที่ใช้ในการติดต่อกัน
  • กำหนดวันเริ่มเรียนล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน นับถัดจากวันที่สมัครเรียน
  • กำหนดวันเรียนทุกสัปดาห์อย่างน้อย 2 ชั่วโมง เช่น เรียนทุกวันเสาร์ เวลา 10.00-12.00 เป็นต้น
  • ข้อมูลการโอนเงินค่ามัดจำ ธนาคาร จำนวนเงิน วันและเวลา (เตรียมสลิปการโอนเงินไว้)
  • การสมัครเรียนจะเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผู้เรียนกรอกใบสมัครครบถ้วนและได้รับอีเมล์ยืนยันกลับเท่านั้น

ระบบการสมัครเรียนใช้ได้เฉพาะบน Chrome/ FireFox เท่านั้น

สมัครเรียน

หมายเหตุ

กรุณาตรวจดูถังขยะในอีเมล์ของท่านหลังกดสมัครแล้ว บางครั้งข้อมูลการสมัครของท่านจะไปอยู่ที่นั้น

หากมีข้อสงสัยในการสมัคร โปรดติดต่อเรา

 10,822 total views,  2 views today