หน้าแรก

Spread the love

ยินดีต้อนรับ บัญชีติวเตอร์  h
buncheetutorบัญชีติวเตอร์ ให้บริการ ติวบัญชี เรียนบัญชี สอนพิเศษ วิชาบัญชี สำหรับนักศึกษา ปริญญาตรี โท MBA คนทำงาน เจ้าของกิจการ และ บุคคลทั่วไป เรารับสอนตั้งแต่ระดับเริ่มต้น สำหรับผู้เรียนซึ่งไม่เคยเรียน วิชาบัญชีมาก่อน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถทำความเข้าใจ และนำความรู้เพื่อไปใช้ในการเรียน หรือใช้ในการทำงาน

ทีมงานบัญชีติวเตอร์จบการศึกษาขั้นต่ำในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขาวิชาด้านบัญชี หรือ การเงิน มีประสบการณ์ในสายงานวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน โดยตรง ทำให้สอนคนที่ไม่เคยเรียนมาก่อน จนสามารถเข้าใจบัญชี อ่านงบการเงินได้ ใช้งบการเงินเป็น และนำมาต่อยอดในสาขาวิชาการเงินได้ โดยเน้นการใช้บัญชีเพื่อการวิเคราะห์และบริหาร (Analysis & Manage) มากกว่าสอนให้คุณเป็นเพียงผู้ทำบัญชี ดังความเชื่อที่ว่า “บัญชีเป็นภาษาที่ดีที่สุดในโลกธุรกิจ”

รูปแบบการสอนของเรา

หัวข้อ บัญชีติวเตอร์  กำหนดวันเวลาและสถานที่เรียนได้เอง สร้างความยืดหยุ่นให้กับผู้เรียน 

หัวข้อ บัญชีติวเตอร์  ราคามาตรฐาน ค่าบริการคิดเป็นรายชั่วโมง รวมค่าเดินทาง และเอกสารการสอน (ถ้ามี)

หัวข้อ บัญชีติวเตอร์  ติวเตอร์คุณภาพ เรียนบัญชีกับติวเตอร์ที่เรียนจบด้านบัญชีหรือการเงินโดยตรง

หัวข้อ บัญชีติวเตอร์  การสอนออนไลน์ ไม่ว่าผู้เรียนจะอยู่ที่ไหน ณ จังหวัดใด หรือ ประเทศใดในโลก ก็สามารถเรียนผ่านระบบออนไลน์ได้
 119,416 total views,  2 views today