ร่วมงานกับเรา

Spread the love

ทีมงานบัญชีติวเตอร์ เป็นทีมงานคุณภาพ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโทด้านการบัญชี การเงิน โดยตรง จากสถาบันการศึกษาชั้นนำต่าง ๆ มีประสบการณ์ทำงานด้านการบัญชีหรือการเงินโดยตรง เช่น นักบัญชี CPA, Tax auditor, CFA, CISA ที่ปรึกษาทางการเงิน, ที่ปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากร, นักวิเคราะห์สินเชื่อ เป็นต้น

tutor

สำหรับการสอนนักศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ และผู้เรียนที่อยู่ต่างประเทศ ติวเตอร์จะจบการศึกษาขั้นต่ำในระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนานาชาติ) จากมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศ หรือจบการศึกษาจากต่างประเทศ ติวเตอร์ต้องมีความรู้ในวิชาบัญชี การเงิน สามารถใช้ศัพท์บัญชี การเงินเป็นภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน หรือเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาติ ผู้ตรวจสอบบัญชีภาษีอากร CFA CISA เป็นต้น

เนื่องจากการเรียนวิชาบัญชี ส่วนใหญ่จะอ้างอิงตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ซึ่งถือเป็นมาตรฐานการบัญชีที่มีการใช้เหมือนกันทั่วโลก ดังนั้นถึงแม้ว่าติวเตอร์จะเป็นคนไทย แต่ก็สามารถสอนวิชาบัญชีที่ท่านเรียนอยู่ได้ อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้เรียนที่เรียนในประเทศที่มีมาตรฐานการบัญชีเป็นของตนเอง โปรดแจ้งบัญชีติวเตอร์ในช่วงการสมัคร เพื่อจะได้จัดหาติวเตอร์ที่มีความคุ้นเคยกับมาตรฐานการบัญชีประเทศดังกล่าว

ด้วยทีมงานบัญชีติวเตอร์ที่มีคุณสมบัติด้านการศึกษาและประสบการณ์ที่คัดสรร
พร้อมกับใจที่รักงานสอน เพื่อให้ผู้เรียนทุกท่านมีความมั่นใจว่า จะได้รับความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ในโลกธุรกิจอย่างแท้จริง

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครร่วมเป็นทีมงานติวเตอร์โปรดกดดูรายละเอียดที่ลิงค์ข้างล่าง

Tutors

Our Buncheetutor Team is highly qualified with good educational background in Accounting or Finance. In addition, Most of our tutors have direct work experience as accountants, CPAs, TAs, Financial Advisor, CFA, CISA, Credit Analyst in leading organizations in Thailand or global organization.international globe

With our special selected quality team, We assure you that, you will gain the learning experience in Accounting and Finance subjects that you have never been in elsewhere except learning with us.

We are welcome for qualified persons to be in with our team. For more details, please go to Link below

ขั้นตอนการสมัคร

 

 

 8,661 total views,  2 views today