แบบฟอร์มขอคืนเงินค่ามัดจำ

Spread the love

เงื่อนไขการขอคืนเงินค่ามัดจำ

1. หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนการสมัคร หากไม่มีติวเตอร์ติดต่อกลับภายใน 14 วัน ผู้สมัครเรียนสามารถขอคืนเงินค่ามัดจำได้ ผ่านแบบฟอร์มด้านล่าง

2. การขอคืนเงินค่ามัดจำ ขอคืนได้ภายใน 30 วัน เริ่มนับถัดจากวันที่สมัครเรียน หากเกินกำหนดดังกล่าว ให้ถือว่าผู้สมัครเรียนสละสิทธิ์การรับเงินค่ามัดจำคืน

3. ในกรณีมีค่าธรรมเนียมธนาคารที่เกิดขึ้นจากการโอนเงินค่าสมัครเรียนคืน ผู้สมัครเรียนจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมทั้งหมดดังกล่าว

4. หากมีข้อสงสัยประการใด โปรด ติดต่อเรา

 10,950 total views,  2 views today